Все повече българчета имат проблеми с теглото. Едно от най-важните предизвикателства на здравни институции и техните родители е здравословното хранене. Това стана ясно по време на международна конференция на експертно ниво в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Тя се проведе днес в София. 

 

„Необходимите действия и мерки за преодоляване на посочените проблеми вече са заложени в действащи национални профилактични програми. Българският парламент предстои в най-скоро време да приеме нов Закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите по отношение на храните. В закона са обхванати и аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за нездравословен модел на хранене, предназначени за деца“. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева.
 
„Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение. Затова България предлага дискусия по въпрос, актуален за целия Европейски съюз“, каза още тя. 


 

Заместник-министърът припомни, че страната ни разполага с Програма за превенция на хроничните незаразни болести, която покрива рисковите фактори като нездравословно хранене, тютюнопушене, алкохол. „Имаме и подробна нормативна уредба, която регламентира хранителния прием в детски градини и училища. Вярваме, че винаги може да се направи още – да се въздейства върху нагласите на обществото, училището, семейството, да се работи съвместно с всички сектори. Именно затова за нас е важно съвместно да търсим решения с други държави. В това за нас е добавената стойност от сътрудничеството в Европейския съюз”, добави Начева.
 
Храните на пазара трябва да са здравословни и достъпни, смятат експертите, присъстващи на конференцията. Te подчертаха колко е важна съвместната работа между сектор здравеопазване и земеделие. В тази връзка Начева призова да продължи разговорът с производителите и хранителната промишленост за здравословното хранене при децата „Открити сме за отделен диалог с тях, в рамките на който да идентифицираме решения и да намерим баланс между амбициозни и реалистични цели. Платформа за тези разговори на национално ниво ще бъде и създаденият наскоро съвет по хранене към министъра на здравеопазването“, каза още тя. 

 

Нивото на затлъстяване при 7-годишни момичета в България намалява през 2016 г. в сравнение с 2013 г. , показват данни от проучване на Световната здравна организация. Препоръките на европейско ниво са тези стойности да се задържат до 2020 г., а където може, да се намаляват.

NEWS_MORE_BOX

 

“Най-лесният избор е здравословният”, посочи Джон Райън, директор в Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия. Той подчерта, че основен приоритет за общите действия на ЕС в ограничаване затлъстяването при децата, е ролята на здравословното хранене при превенция на хроничните болести и прилагане на най-добрите практики при осигуряване на храненето за децата.

 

В рамките на Българското председателство законодателите в ЕС ще преговарят по проект за директива за аудиовизуални медии, която предвижда изисквания към рекламата и маркетинга на храни, предназначени за деца, съобщиха от Министерство на здравеопазването.