702 зъболекари са напуснали България от 2007 г. досега. Реалният им брой обаче е значително по-голям и „трябва да се умножи по 3 или по 4, за да се получи истинска картина колко български лекари по дентална медицина са напуснали страната от 1990 г. досега и са потърсили реализация в чужбина”, коментира д-р Борислав Младенов, новият председател на Управителния съвет на Български зъболекарски съюз (БЗС). Близо 8300 зъболекари предлагат у нас дентални услуги на европейско равнище, допълни той.


Проблемите, свързани с демографските процеси и структурата на денталните практики като предпоставка за развитие на услуги у нас, ще бъдат обсъдени по време на 11-ия Научен конгрес на съсловната организация на зъболекарите, която ще се проведе от 17-19 юни 2011 г. в Бургас.


Участие във форума ще вземат над 800 зъболекари, дентални дилъри, български и чуждестранни лектори, които ще говорят за важни въпроси, засягащи денталното здраве.В конгреса ще участва и световноизвестният зъболекар проф. Нермин Ямалик от Турция, която ще изнесе лекции на тема: „Как лекарите по дентална медицина могат да допринесат за общото здравословно състояние и доброто физическо състояние на своите пациенти” и „Диагностични проблеми в пародонтологията”.


Проф. Нермин Ямалик е щатен професор в департамента по Пародонтология към Факултета по дентална медицина в университета Хачетепе, Анкара,Турция. Основните направления, в които провежда изследователските си проучвания, са патогенеза на пародонталните заболявания, периимплантните възпаления, молекулярните механизми на разрушаване на съединителната тъкан и диагностичният потенциал на биологичните течности. Има публикувани 75 статии в национални и международни издания, съавтор на 5 книги, 60 научни презентации и 20 лекции, които изнася на различни национални и международни конгреси.


Проф. Нермин Ямалик е главен редактор на изданието „Clinical Dentistry and Research”. Член е на Комисията по външни работи на Турската дентална асоциация от 2000 г. Председател е на работната група на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI) – Връзки между практикуващите лекари по дентална медицина и университетите. Член е на работната група на ERO FDI - Основно и продължаващо обучение по дентална медицина. От 2010 г. изпълнява длъжността съветник на Световната дентална федерация (FDI).


Д-р Алдо Касти, международно признат италиански лектор, ще запознае българските си колеги с 25-годишния си опит в областта на имплантологията, костната регенерация и използването на биоматериали. С особен интерес се очаква и лекцията на проф. д-р Георг Майер от Германия, който ще акцентира върху последните проучвания, свързани с микробиологични, алергологични, имунологични и други проблеми при използването на амалгама, злато, композити и керамика в денталната медицина.


Лектори на конгреса са водещи специалисти от Германия, Италия, Холандия, Израел, Турция, Румъния, Сърбия и България, които ще представят последните новости в имплантологията и лазерите в денталната медицина, както и нововъведения в лечението на детските зъби. На 17 юни, в рамките на конгреса ще бъде организиран теоретическо-практически курс по имплантология.


По време на конгреса ще се състои и традиционната Дентална медицинска изложба. В нея участват над 50 изложители, които ще представят най-новото в денталната техника, технологии и материали. В постерната секция ще бъдат представени научните достижения на български лекари по дентална медицина и преподаватели от факултетите в София, Пловдив и Варна. Конгресът се провежда в сградата на Оперно-филхармоничното дружество (Бургаската опера).