Над 400 ученици от повече от 10 училища от София и региона ще се включат в трите Дни на отворени врати за кариерно развитие във Военномедицинска академия (ВМА).

 

Инициативата, която цели да представи възможностите за обучение и реализация по специалности „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“, ще се проведе в рамките на 20, 21 и 22 февруари 2023 г., от 10:00 часа.


 

Зрелостниците ще се срещнат с началника на ВМА проф. Венцислав Мутафчийски, с когото ще разговарят за ролята на военните лекари и за уроците от мисиите зад граница.

 

Участниците ще имат възможност и да се запознаят отвътре с материалната база и оборудването. Специалисти на ВМА ще отговорят на всички въпроси, свързани със спецификата, възможностите и предизвикателствата на работата в структурите на ВМА – от кандидатстудентските изпити, през обучението до възможностите за професионално и кариерно развитие.

 

Ще могат да зададат своите въпроси на курсантите от първия в историята на България випуск по специалността „Военен лекар”, които предстои да се дипломират в края на 2023 г., както и на военни медици от различни звена на ВМА.

 

Военномедицинска академия, съвместно с Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", за първи път се обединиха с възможност за обучение по направление „Военен лекар", което съчетава обучение по специалност  „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили", с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

 

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. 

 

Обучението по специалност „Медицина" също е само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.