Над 40 000 души са били подпомогнати от Български Червен кръст (БЧК) по програмата „Дейности в отговор на Ковид-19“, която стартира през октомври 2020 г. и приключи на 31 март.

 

В края на февруари БЧК откри контактен център за подкрепа при кризи в Пловдив, част от който е и националната телефонна линия 0800 1 1466, а малко след това бе създаден и кризисен оперативен център в Лозен.


 

Всеки, изпитващ тревожност или затруднения в сегашната епидемична обстановка, би могъл да се свърже безплатно и конфиденциално с консултанти на БЧК на безплатната телефонна линия 0800 1 1466, където ще получи подкрепа и информация за актуалните противоепидемични мерки.

 

При нужда консултантите на БЧК предоставят и възможност за връзка с квалифициран психолог.

 

С финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) добоволците на БЧК са организирани над 400 сесии за хигиенни практики и са раздали 30 000 комплекта за лична хигиена и 2500 творчески пакета за деца в социално уязвима ситуация в цялата страна.

 

Междувременно БЧК стартира и безплатни онлайн курсове за доброволци и мащабна информационна кампания за Ковид-19, която продължава и в момента.

 

Допълнително, чрез националния онлайн чат за психосоциална подкрепа, достъпен за всички на уебсайта на БЧК, подкрепа са получили и над 1000 души от началото на пандемията. Директните консултации се провеждат от специалисти в областта всеки работен ден от 12 до 14 часа и ще продължат и след края на програмата.

 

За първи път БЧК предоставя последваща психологическа грижа на нуждаещите се чрез 26 квалифицирани психолози. Предоставени са 765 консултации, които помагат за подобряването на психичното здраве на гражданите и на обществото като цяло.

 

През март Българският Червен кръст откри и Национален кризисен оперативен център (НКОЦ) в Лозен с цел да подобри координацията на дейностите си на национално и регионално ниво. Трите му основни функции са организация, информация и техническа експертиза, като той изпълнява и координационна функция за специализираната подготовка за реакция при кризи.