Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще се увеличи с над 394 милиона лева и през 2020 година ще бъде общо 4,744 милиарда лева. Това става ясно от проектобюджета на Касата, с който БНР разполага.


С 19 милиона лева ще се увеличат средствата за първична извънболнична помощ, а с 14 милиона лева - за специализирана. Предвидени са 4 милиона лева повече за изследвания и образна диагностика. 233 милиона повече са предвидени за болнична помощ 2020-а година и 126 милиона лева повече за лекарства. Тогава се очакват и 265 милиона лева повече като приходи от здравноосигурителни вноски и 139 милиона повече като трансфери за здравно осигуряване. 


Размерът на здравната вноска се запазва 8 на сто. С новия бюджет се разширява обхватът на медицинските изделия, за чието предписание и отпускане Здравната каса заплаща, като се добавят медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания и модерни апарати, както и уреди за индивидуална употреба - изделия, които досега се заплащаха по линия на социалното подпомагане. Сега за целта се заделят 38 милиона лева. Това е във връзка с промяна в наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Целта е да се въведе метод за остойностяване на медицинските изделия. От догодина Здравната каса ще заплаща скъпоструващите терапии и биологичните медикаменти само след наличие на резултат от терапията и ефект от лечението.


В началото на октомври стана ясно, че бюджетът на Здравната каса за 2020-та ще бъде увеличен съобразно ръста на минималната и средната работна заплата за догодина. Това вече е договорено на среща на Българския лекарски съюз (БЛС) с ръководството на здравното министерство.

 

„Лекарският съюз настоява за по-малко обеми и по-високи цени. Не една пътека да е 3 дни, а пациента да има нужда от болничен престой 5. Няма смисъл от това. Договорено е също, минимален процент от стойността на клиничните пътеки задължително да се заделя за заплати на лекари и медицински сестри“, съобщи тогава зам. председателя на Лекарския съюз д-р Николай Бръзналов.