Започва вторият етап на Националната антиспин кампания, който се провежда по повод 14-ти февруари  “Свети Валентин - ден на влюбените“.

 

В България носителите на ХИВ официално са 3 512, по данни на здравното министерство. Броят им се е увеличил с 29 от началото на тази година.


 

През 2020 г.  над 270 000 души в страната са се изследвали за вируса на човешката имунна недостатъчност – или ХИВ.

 

И през миналата година 89% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път, а 9% са се инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

 

Най-засегната от ХИВ вируса е възрастовата група от 30 до 39 години. В нея попадат 34% от всички новозаразени, следвана от възрастовата група от 20 до 29 години, в която попадат 30% от носителите на ХИВ-вируса.

 

Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените.

 

Към края на 2020 г. общо 1817 души с ХИВ се проследяват в структурите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 98% от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

 

България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население у нас е 3,7, a средният показател за страните от Европейския съюз през 2019 г. е 5,4.

 

Ежегодната Национална антиспин кампания се провежда в 4 етапа. Започва на 1 декември, Световния ден за борба срещу СПИН, вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през третата неделя на месец май (Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият етап.

 

Четвъртият, финален етап, е лятната антиспин кампания.

 

Заради пандемията от Ковид-19 и въведените противоепидемични мерки инициативите, които са част от антиспин кампанията, ще се проведат предимно онлайн.

 

Доброволци на Българския младежки Червен кръст ще отбележат Деня на влюбените с редица прояви, които акцентират върху важността на безопасното сексуално общуване, репродуктивното здраве и превенцията на рисковото сексуално поведение.

 

Подробна информация за инициативите на БЧК можете да откриете тук.