Рекорден брой млади лекари кандидатстваха за стипендии от Бълггарския лекарски съюз. В последния ден на ноември приключи приемът на документи по традиционната стипендиантската програма за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“.

Общо 211 бъдещи лекари подадоха документи, като 7 от тях са пълни отличници. Класираните ще получат стипендии в рамките на една учебна година.

 


Предстои комисия от Съсловната организация да класира кандидатите. Съгласно предварително обявените условия на конкурса, бъдещите стипендианти трябва да са редовни студенти 5-ти или 6-ти курс със среден успех над 5,00 от началото на следването до момента, а владеенето на чужд език дава предимство при класирането. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БЛС.

По програмата миналата година бяха подпомогнати рекорден брой стипендианти и така 100 бъдещи лекари получаваха ежемесечно финансиране.

 

През цялата година продължава приемът на документи за финансиране на научно-изследователските проекти и участието в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и не се отчислени към датата на подаване на заявлението.

 

За първи път на финансова подкрепа могат да разчитат и студенти, изучаващи специалността „Медицина“ в България и техните организации, които подготвят и провеждат медицински мероприятия (обучения, семинари, конгреси и др.)

 

Започна приемът на документи по традиционната стипендиантската програма на Българския лекарски съюз за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване. В условията на поредната вълна на пандемията и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите. Бъдещите лекари ще получават стипендии от БЛС в рамките на 9 месеца. По програмата миналата година бяха подпомогнат рекорден стипендианти и 100 бъдещи лекари получаваха ежемесечно финансиране.

 

За първи път на финансова подкрепа могат да разчитат и студенти, изучаващи специалността „Медицина“ в България и техните организации, които подготвят и провеждат медицински мероприятия (обучения, семинари, конгреси и др.)

 

По традиция БЛС подпомага научно-изследователските проекти и участието в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и не се отчислени към датата на подаване на заявлението. Кандидатстването за финансиране е през цялата година.