Над 1000 пациенти у нас са получили достъп до безинтерфероновото лечение за хепатит С до края на май 2017 г. Това съобщи д-р Елена Тотева, главен експерт в отдел „Медицински и лекарствени експертизи“ към НЗОК, на пресконференция, посветена на Световния ден за борба с хепатита. 

 
За периода 2016-2017 г. пациентите, включени в лечение с тези терапии в ИСУЛ, са 105, като от тях само 1 не се е повлиял, коментира  доц. Йордан Генов. В клиниката на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ са преминали лечение 209 пациенти с различна степен на чернодробно увреждане, като 127 от тях, които са завършили пълния курс на лечението, са постигнали 100% изчистване на вируса. Останалите все още са на терапия, като се предполага, че процентът на повлиялите се ще бъде също толкова висок, каза от своя страна проф. д-р Красимир Антонов. 
 
Регионалният план за действие има седем цели, които определят две основни насоки – акцент върху превенцията и лечението, каза доц. Михаил Околийски и представи част от акцентите в стратегията на СЗО за елиминация на хепатита до 2030 г. Той акцентира върху нуждата от имплементиране на глобалната програма на регионално ниво чрез разписване на стратегически документ за България, който да е съобразен с нуждите на страната. 
 
България се е ангажирала за създаването на Българска национална мултисекторна политика и стратегия за превенция и контрол на вирусния хепатит, базирани на локалния епидемиологичен контекст. Той подчерта, че към момента в България се наблюдава добър подход по отношение осигуряване на лечение на пациентите, като трябва същевременно да се акцентира върху превенцията и скрининга на заболяването.
 
„Примерът с лечението на хепатит C може да бъде посочен като модел за успех в осигуряването на достъп до иновативни терапии“, коментира д-р Хасърджиев и допълни, че „най-голямата бариера пред елиминацията на хепатит C в България, в момента, е липсата на скрининг“.
 
NEWS_MORE_BOX
 
НСБХ „Хепасист“ планира различни инициативи по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли. Тази година е поставен акцент върху диагностиката, с фокус върху възрастова група 40+, като рискови от гледна точка претърпели кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г. Именно затова ще се проведат скринингови акции сред служители в предприятия. На самия ден ще се проведе информационна акция на територията на сградата на Народното събрание. Нейната цел е да привлече повече народни представители към кампанията.  
 
Около 71 милиона души страдат от хепатит C (HCV) по света. Статистиката показва, че около 80% не са диагностицирани, тъй като  само при 10-15% от болните инфекцията протича остро, при останалите заболяването хронифицира. В България се предполага, че около 100 000 души са носители на болестта, а около 840 души умират всяка година от хепатит С и причинените от него усложнения. 
 
Поради липсата на симптоматика и на профилактика, малка част от пациентите биват навременно диагностицирани.