Повече от 1 000 лекарства са отпаднали от реимбурсния списък на лекарствата за домашно лечение на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщават от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Сред тях има и медикаменти за лечение на онкологочини заболявания, които нямат заместител, т.е. пациентите ще трябва да ги плащат сами.

Повечето от медикаментите няма да се плащат от националния фонд, защото носителите на разрешителните за употребата им не са постигнали споразумение с Касата за задължителните отстъпки.

Припомняме, че със законови промени беше въведено задължително изискване НЗОК да спре да плаща за медикаменти, за които не се е договорила с фармацевтичните компании за отстъпки.
 
Здравното министерство разработи и специална наредба, по която да се договарят отстъпките. За 2015 г. производителите на лекарства без аналог трябваше да приемат 20 на сто отстъпка, а за тази година – 10 на сто, като им беше дадена възможност да определят сами за кои от техните лекарства каква отстъпка да направят. Така НЗОК спести над 40 млн. лева от разходите за медикаменти за миналата година.

Някои от фармацевтичните фирми не приеха условията за налагането на отстъпки и настояват за нови преговори. Заради отстъпките от цените на лекарствата през септември миналата година напусна и подуправителят на НЗОК Димитър Петров, който изрази опасенията си за сериозни проблеми в сектора.


В новия реимбурсен списък от съществуващите до сега 2 904 лекарствени позиции са отпаднали 1 034, посочват от Центъра. От тях 837 отпадат поради заличаване от Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, за 186 от позициите производителите не са се съгласили да дадат отстъпки, а за 11 производителите сами са поискали да бъдат извадени от реимбурсния списък.

NEWS_MORE_BOXМалка част от лекарствата са отпаднали от списъка за домашно лечение, поради това, че НЗОК ще ги реимбурсира само за болнично лечение.

Отпадането на лекарствата от реимбурсния списък не означава непременно излизане от пазара. Вероятно по-голямата част от тях ще бъдат налични в аптеките и след 1-ви януари, но болните вече ще трябва да заплащат цялата стойност на лекарството, посочват още от Центъра.

За част от позициите все пак в списъка остават аналози, които НЗОК ще продължи да реимбурсира и през 2016 г. За други обаче не е така и от тази година ще има групи медикаменти, от които нито един не е се реимбурсира.

Особено притеснително е отпадането на продукти за лечение на онкологични заболявания, за които липсва заместител в терапията. През новата година онкоболните ще трябва сами да заплащат следните лекарства: Cyclophosphamide, Holoxan, Cladribine, Trabectadin, Bleomycin, Mitomycin, Lenograstim, Medroxyprogesteron acetate, Megestrol, Lomustine, Azathioprine, Methotrexate – tabl. Calcium folinate – caps.