Обучение на журналисти за разпознаване на случаите на лекарска грешка и неблагоприятен изход от лечение проведе Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз и Факултетът по обществено здраве на Медицинския универистет – София.


Семинарът бе открит и модериран от председателя на Столичната лекарска колегия на БЛС д-р Асен Меджидиев. Лектори на семинара бяха едни от най-запознатите с естественото на грешките и правните аспекти в медицинската практика – акад. проф. д-р Владимир Овчаров, адвокат Иван Сотиров и адвокат Явор Нотев.


Събитието е провокирано от засилилата се практика на неетично отразяване на тежки медицински случаи в медиите, създаващи опасна нагласа на обществото срещу лекарите и загубата на доверие между тях и пациентите, както и на случаите на агресия и саморазправа на пациенти с медицински лица.Всяка година десетки милиони пациенти в целия свят стават жертва на неправилна медицинска практика са фактите. Почти 10% от пациентите и в най-добрите болници получават увреждания при тяхното лечение в болниците, спомена в презентацията си „Безопасност на пациентите“ акад. проф. д-р Владимир Овчаров. В същото време много малко се знае за уврежданията в извънболничната помощ.


Това явление води до сериозни загуби, включително и финансови проблеми. По думите на акад. проф. д-р Овчаров направените изследвания по темата показват, че погрешното болнично лечение води до удължаване на хоспитализациите, загуба на приходи, съдебни разходи. 


По данни на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ лекарските грешки у нас са 8,5%. Терминът лекарска грешка обаче може да се употребява само при наличие на съдебно решение, уточни д-р Асен Меджидиев на семинара. Много по-коректно е да се говори за медицинска грешка, разясняват лекторите.

 

По-голямата част от грешките в медицината се дължат на проблеми в системата, човешки фактор, особено предвид естеството на работата и необходимостта от взимането на бързи решения при спешни състояния и ограничеността на човешкия капацитет, нивото на знания като достижения на медицинската и компетенции на лекуващите екипи заради естеството, обема и сложността на връзките в медицината, както и на комбинирани причини.


От шест само две от причините се отнасят до лекарски грешки – когато се касае действително за небрежност и недобросъвестност при изпълнение на задълженията, които по думите на акад. проф. д-р Овчаров безспорно са съответно подсъдни и недопустими.


Случаи на дела от практиката споделиха адвокатите Иван Сотиров и Явор Нотев, които илюстрираха, че едни от най-тежките дела в дългогодишната им практика са срещу лекари, които са изключително добри медици в практиката си и се отнасят до случаи, в които те са направили всичко възможно да спасят пациентите си. При това го правят успешно, но възниква или се появява друг ефект. Страничните наблюдатели няма как да са в течение с хода на процеса, за което и адвокатите и лидери на БЛС апелираха да не се правят прибързани изводи и разпространяват непотвърдени констатации. 

Заради сложността на медицинските казуси и неясноти в нормативната уретба има съдебните решения, които остават неясни или са абсурдни от гледна точка на справедливостта. В други случаи се получава, че отговорност за грешка заради организацията на дейността и структурата понася лекар, който си е свършил добросъвестно работата.

 

За да се изчисти до минимум вероятността от грешки в медицинската практика и се подпомогне работата на структурите и медицинските им екипи за разрешането и недопускането на условия за такива Българският лекарски екип работи върху създаването на алгоритъм, който ще залегне в правилата за добра медицинска практика. Правилата ще предпазят медицинските екипи от допускането на неволни грешки. В случаи на съмнение за извършено нарушение съсловната организация ще въведе критерии, по които по обективен път може да се изгради вярна преценка за ситуацията и се понесат съответните административни наказания.

 

Обмисля се вариант за подпомагане на юридическата защита при възникнал инцидент и образуване на финансово наказание с цел да се предотвратят условията за възникването на медицински грешки.