Делта вариантът на коронавируса се характеризира със значително по-голяма контагиозност и вирулентност и това е причина за настоящия епидемичен подем, съобщават от Министерството на здравеопазването.

 

Вирусният товар, който се отделя от заразено с Делта варианта на вируса лице, е 1000 пъти повече в сравнение с други варианти, което спомага за много по-лесното и бързо предаване на инфекцията, дори и на открито.


 

14-дневната заболяемост от COVID-19 у нас към 2 септември е 294 на 100 000 души население, а седмичната положителност на тестовете нараства до 6,5%. Към днешна дата са хоспитализирани малко над 4500 души, от които 370 се лекуват в интензивно отделение. 14-дневната смъртност с COVID-19 нараства до 8 смъртни случая на 100 000 души население към 2 септември.

 

В тази връзка от здравното ведомство приканват за стриктно спазване на противоепидемичните мерки и припомнят, че освен масовата ваксинация, най-ефективна противоепидемична мярка за ограничаване разпространението на COVID-19 е спазването на физическа дистанция.

 

Наред с това е необходимо засилване на мерките в заобикалящата среда (почистване, дезинфекция, вентилация и т.н.), както и прилагане на личните предпазни мерки от всеки човек (маска, покриваща носа и устата, хигиена на ръцете, ограничаване на контактите при признаци на заболяване, покриване на устата при кашляне и кихане (ако няма предпазна маска).

 

Коронавирусът се разпространява от човек на човек по въздушно-капков път (респираторни капчици) и по аерозолен път (аерозоли, които са натоварени с по-малки по размер капки), а в по-редки случаи и по контактен път.

 

Отделяните от заразения човек капки, съдържащи вирус, са с различни размери, като по-големите се разпространяват на разстояние до 1,5 – 2 м. от инфектираното лице и не остават за дълго във въздуха, а падат по повърхностите в близост. По-малките капки образуват аерозол, който се задържа дълго във въздуха, особено в затворени пространства с лоша вентилация.

 

Инфектираните лица (дори и преди да са развили каквито и да е симптоми) отделят вируса от дихателните си пътища при дишане, говор, пеене, смях, кашляне или кихане.

 

Заразяването на възприемчивите хора става при директен контакт на лигавицата на носа и устата или очите с натоварените с вирус капки, или при вдишване на инфекциозния аерозол дълбоко в белите дробове. Рискът от заразяване чрез респираторни аерозоли е най-висок в лошо проветрявани затворени помещения.

 

С увеличаване на разстоянието между лицата (физическа дистанция от 1,5-2 м) се намалява възможността за ефективно предаване на вируса на околните по въздушно-капков път, а с ограничаване на броя на хората, намиращи се в затворени пространства, и осигуряване на адекватна вентилация се намалява възможността за аерозолно разпространение и по този начин се ограничава възникването на нови инфекции.

 

Заразяването може да стане и по контактен път – при допир със заразен човек (напр. при ръкуване) или при замърсяване на ръцете от контаминирани повърхности и предмети и последващо пипане на устата, носа и очите, което налага спазването на лична хигиена и провеждане на текуща дезинфекция на места, където се събират много хора.

 

Считано от 7 септември, в страната бяха въведени допълнителни мерки, с които се цели да се намали възможността за масово разпространение на Делта варианта. Те ще останат в сила до 31 октомври, като периодично ще се извършва анализ на епидемичния процес, свързан с COVID-19, и при необходимост мерките ще бъдат допълвани или отменяни.

 

Източници:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/opasnostta-ot-zarazyavane-s-sars-cov-2-e-naj-golya/

https://www.gov.uk/government/publications/phe-factors-contributing-to-risk-of-sars-cov2-transmission-in-various-settings-26-november-2020 .

https://www.who.int/publications-detail-redirect/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance.