Сърдечносъдовите заболявания са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. В България двама на всеки трима души умират от такива заболявания, които включват инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност.

 

Всички проучвания, проведени до момента, показват, че COVID-19 протича по-тежко при хора със сърдечносъдови заболявания. Тъй като коронавирусната инфекция може да атакува директно сърцето, при тези пациенти често се развиват усложнения. Някои от тях са свързани с възпаление на сърдечния мускул (вирусен миокардит) или на перикарда (външната обвивка на сърцето) като вирусен перикардит, посочват от здравното министерство.


 

При нарушения в съсирването на кръвта е възможно да се стигне и до миокарден инфаркт, до запушване на коронарен съд, защото коронавирусът улеснява образуването на тромби.

 

Най-честите нововъзникнали сърдечносъдови усложнения вследствие на COVID-19 са:

 • Ритъмни нарушения на сърдечната дейност – при 15 до 20 % от пациентите;
 • Венозни тромбози – при до 30 % от пациентите;
 • Неголеми перикардни изливи – при около 20 % от пациентите;
 • Артериални тромбози – при 3 % от пациентите;
 • Миокардно засягане, открито само с лабораторни методи – при до 1/3 от пациентите;
 • Миокардит с тежка сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок – при до 1 % от пациентите.

Важно е да се знае, че при немалък процент от пациентите със сърдечносъдови заболявания се наблюдава и по-висока вероятност от летален изход в хода на COVID-19. Ето защо, както и на базата на данните до момента за влиянието на коронавирусната инфекция върху тези пациенти, големи международни организации, сред които Американската сърдечна асоциация и Американският колеж по кардиология препоръчват приоритетна ваксинация на пациентите с напреднали сърдечносъдови заболявания.

 

Направените досега изследвания категорично сочат, че имунизацията на тези хора с одобрените до момента в ЕС ваксини срещу COVID-19 им осигурява надеждна защита от по-тежко протичане на заболяването.

 

Според Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“ към министъра на здравеопазването е препоръчително ваксинацията да бъде приоритетна при пациентите:

 • Със сърдечна недостатъчност – клас III и IV по NYHA;
 • С исхемична болест на сърцето – триклонова болест или стеноза на ствол, както и пациенти със стенокардия;
 • С пулмонална хипертония и NYHA клас III или IV;
 • Със скорошна, непланова хоспитализация по повод сърдечно-съдово заболяване;
 • С напреднала периферно-съдова болест;
 • С вродени сърдечни заболявания в зряла възраст, клас C и D;
 • С повече от два, неконтролирани рискови фактора за сърдечно-съдови заболявания (артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване).

 

Най-подходящото време за ваксиниране на хората със сърдечносъдови заболявания е през летните месеци, когато темпото на разпространение на инфекцията е относително бавно, за да бъдат по-защитени през зимата, когато вероятността за нова вълна е по-висока.

 

Все пак е препоръчително при хората с тежки сърдечносъдови смущения преди ваксиниране да се направи консултация с лекар-специалист по кардиология, който да прецени състоянието им, посочват от здравното министерство.