Министерство на здравеопазването (МЗ) разясни кога медиците от спешна помощ ще получават допълнителни възнаграждения за работа с пациенти с коронавирус.

 

Право на допълнителни възнаграждения ще имат медицински и немедицински персонал, които са имали пряк досег до пациент с доказан COVID-19, т.е за съответния месец попадат в обхвата на извършване на дейност при неблагоприятни условия.


 

Размерът на възнаграждението няма да зависи от часовете, през които лицето е осъществявало спешна помощ на пациент с COVID-19, а от всички отработени часове през месеца.

 

Ако конкретно лице - медицинско или немедицинско/служител през определен месец не е имал досег до доказан с COVID-19 пациент, то той не попада за съответния месец в разпределението на средства за допълнително възнаграждение.

 

Размерът на допълнителното възнаграждение е до 1000 лв. чисто при пълен отработен месец, или сума - пропорционална на отработеното от лицето време през месеца –  не времето в пряк досег до пациент с доказан COVID-19, а реално отработено за месеца време.

 

Здравното министерство дава следния пример, който да онагледи определянето на размера на ковид премията:

 

След изтичане на календарен месец е видно кои екипи/лица – медицински или немедицински, са осъществявали дейности в пряк досег до пациент с COVID-19, това автоматично им дава право на допълнително възнаграждение за работа при неблагоприятни условия. Ако приемем условно месец с 20 работни дни по 7-часово дежурство, то при 140 отработени часа – пълен месец, на спешните медици ще бъдат изплатени 1000 лв.

 

Ако даден екип/ лице – медицинско или немедицинско, пряко осъществявало дейности с пациент с COVID-19 през месеца, е имал 4 дежурства по 7 часа, то за отработените 28 часа ще получи приспадащата се част от 1000 лв., което в случая е 1/5 или 200 лева, независимо от възможността само в едно от четирите си дежурства да е имало контакт с пациент с COVID-19.

 

До края на извънредната епидемична обстановка НЗОК ще изплаща допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицински персонал, пряко зает с наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове.