Спешни мерки за намаляване на дълговете. Това ще обсъдят шефовете на болниците заедно с представителите на здравно министерство. Екипът на д-р Илко Семерджиев настоява държавните и общински лечебни заведения да предоставят доклади за натрупаните задължения и просрочия към тях, както и да предприемат действия за намаляването им. 
 
„Основната ни задача е да намерим варианти за оптимизиране на медицинските дейности, анализ на разходите, засилване на контрола и реализиране на целеви инвестиции. В същото време целта е да се гарантира достъпът и качествено здравеопазване за хората.  Анализът дотук показва, че някои от болничните заведения имат пропуски в управлението и това налага вземането на решения за някои промени с цел оптимизиране разходването на публичен финансов ресурс за здравеопазване”. Това заяви зам.- министърът на здравеопазването Любомир Гайдов.
 
Задълженията на общинските и държавни болници у нас възлизат на над половин милиард лева (по данни от 2016 г.) От тях  417 млн. лева са само дълговете на държавните, докато над 91 млн. лв. са тези на другата група лечебни заведения.
 
„Направихме пълен анализ и беше констатирано сериозно изоставане в приемането на някои много важни нормативни актове, които касаят различни аспекти на българското здравеопазване и опазването на общественото здраве”, каза от своя страна зам.-министър Гайдов. 

 

Ето и дълговете на болниците в цифри:

 
Голям дял от общите дългове се пада на просрочените задължения. Над 21 млн. просрочия има МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” – Стара Загора, 18,39 млн. са на  СБАЛХЗ, 16,43 млн. – УМБАЛ „Александровска”, 14,02 млн.  са на Пирогов, над 12 млн. – на МБАЛ Бургас.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Сред  държавни болници с най-големи дългове са УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив,  МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” – Стара Загора, УМБАЛСМ „Пирогов”, СБАЛХЗ, МБАЛ Пловдив, МБЛАЛ Бургас, СБАЛ по Онкология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. При болниците с общинско участие най-голяма задлъжнялост имат лечебните заведения в София град – над 11,5 млн. лева, област Силистра – където болниците в Тутракан и Дулово са с дългове от 8,1 млн. лева, област Пловдив – 7,84 млн. лева, област Велико Търново – с над 6,7 млн. лева, област Благоевград – над 5,9 млн. лева.