Зам.-министърът на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова започва днес обиколка в страната във връзка с усвояването на европейски средства от болниците, съобщиха от   здравното министерство.

 

 


До края на седмицата тя ще посети 10 държавни болници в цялата страна. Целта на срещите е да се окаже помощ на лечебните заведения при изготвянето на проектните предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

 


Общият размер на средствата, които ще се усвоят, е 148 млн. лв. От тях 126 млн. лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и около 22 млн. лв. - от националния бюджет. За държавните болници са предвидени 79.9 млн. лв. от тези средства.

 

 

Останалите ще се изразходват за медико-социалните домове в страната и за обновяването на лъчеапаратурата. Максималният размер за всеки един от проектите за болниците е от 5 до 10 млн. лв. Средствата трябва да се използват за ремонт, реконструкция и оборудване.

 


За финансиране ще могат да кандидатстват близо 20 болници. С тези средства ще се подпомогне преструктурирането на болничната система у нас. Финансирането ще се използва за изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. В момента подобни болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен.

 


В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.