Министерството на здравеопазването е публикувало за обсъждане наредба за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя ще влезе в сила след 14 дни – колкото е законоустановеният срок за обществено обсъждане.


Наредбата ще замени отменената Наредба №11, която разделяше медицинските дейности на основен и допълнителен пакет, след като Конституционният съд обяви за противоконституционни текстовете от Закона за здравното осигуряване, с които медицинските дейности се разделяха в два пакета.


Съдът смята, че критериите за разделянето на здравните пакети трябва също да са заложени в закона, за да не може здравното министерство да ги променя безконтролно.Тази наредба ще действа до приемането на нови промени в Закона за здравното осигуряване, с които да се отговори на изискванията на съда.


Предложената наредба обхваща, освен профилактиката, специализираната извънболнична помощ, денталната помощ и болничната помощ, и т.нар. амбулаторни процедури – медицински дейности без хоспитализация на пациентите.

NEWS_MORE_BOX