Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в съществуващите медицински стандарти, с които да се занижат досегашните изисквания към дейността на болниците, свързани с броя на лекарите, необходим за осъществяване на дейността им.

 

От министерството коментират, че много от тези изисквания са били въвеждани през годините в резултат на лобистки натиск, целящ административно ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дейности.


 

Това е довело до ограничаване на възможностите за избор на пациентите къде да се лекуват и до свръхразходи на болниците за покриване на необоснованите административни изисквания, посочват от здравното министерство.

 

Повечето от медицинските стандарти са били отменяни, някои по два пъти от Върховния административен съд, заради липсата на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието върху дейността на лечебните заведения.

 

Голяма част от сегашните медицински стандарти се прилагат повече от десетилетие, но вместо да се подобри качеството на медицинската помощ, най-видимият резултат от прилагането им е сключването на фиктивни трудови договори и търговия с дипломи.

 

От здравното министерство се мотивират с това, че възможността да се извърши една или друга медицинска дейност трябва да зависи от уменията и квалификацията на отделните специалисти, а не от техния брой.

 

Тяхното предложение е броят на специалистите да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата в болничните отделения.

 

С намаляването на ненужните административни изисквания, болниците ще получат повече оперативна самостоятелност, възможност да намалят ненужни разходи и да увеличат възнагражденията на лекарите и медицински сестри.

 

Другият мотив на здравното министерство е чрез изменението на стандартите да се улеснят преговорите между БЛС и НЗОК за национални рамкови договори. За тази цел те трябва да получат свобода да договарят специфични изисквания за всяка една дейност, но без това да налага изменения в издадени вече наредби.

 

В края на май служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров нареди да бъде извършена проверка на здравното обслужване по време на ковид пандемията, за да се установят причините за големия брой смъртни случаи у нас.

 

Дейността на Националния оперативен щаб за справяне с пандемията от ковид-19 ще се проучи от Националния център по обществено здраве и анализи. Резултатите от анализа се очакват след края на юни.