Министерство на здравеопазването планира изграждането на електронна платформа за закупуване на медицински изделия. Това стана ясно от думите на заместник-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева. Тя участва в кръгла маса за корупционните рискове при доставката и употребата на медицински изделия. Събитието е организирано от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) с подкрепата на Министерство на здравеопазването и фондация „Конрад Аденауер“.
 
Основните разходи на болниците са по перо „Лекарствени продукти и медицински изделия“, но докато при медикаментите има регулация (пределна цена и цена по Позитивен лекарствен списък), която ще бъде допълнително засилена чрез централизирания търг за доставка на лекарствени продукти за болниците, такава липсва при медицинските изделия, каза Нейчева. Според нея това, че страната ни няма единен регистър на медицинските изделия, е проблем. 
 
Министърът предложи изграждането на платформата да стане след широко публично обсъждане. Електроненият търг за закупуване и на медицински изделия ще регулира цените на пазара. „Платформата ще бъде изградена по модела на тази за лекарствата, а цените, които ще се постигат чрез нея, ще бъдат максималните, на които болниците ще могат да ги купуват. От там насетне всяка болница ще има свободата да договаря по-ниска цена, ако успее“, каза още заместник-здравният министър. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Приоритет на настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването е да постави пациента в центъра на здравните грижи и услуги, които му се оказват и предлагат – било то по отношение на болничната медицинска помощ или на достъпа, цената и качеството на лекарствата и медицински изделия, 
 
Противоречивата нормативна уредба, липсата на ясно разписани правила и недостатъчният контрол в областта на търговията с медицински изделия. Това бяха другите теми, дискутирани по време на кръглата маса.