Министерството на здравеопазването (МЗ) няма да регламентира възможност НЗОК да заплаща имуноглобулини за пациенти, страдащи от системен лупус еритематодес. 

 

На свое заседание на 25-ти февруари, 2022 г., МЗ е взело решение, че не одобрява проект на закон за допълнение към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


 

Здравното ведомство отказва да приеме възможност за заплащане само на имуноглобулини, прилагани извън условията на тяхното разрешение за употреба (т. нар. от англ. ез. off-label употреба - "отвъд листовката"), а именно за лечение на някои автоимунни заболявания. 

 

Проектпредложението е внесено за разглеждане в Министерски съвет в отворено писмо от бившия служебен министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, напомнят от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България. 

 

Според обнародвани промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина през 2020 г., “off-label” употребата на лекарства се осъществява само по изключение, при липса на алтернатива за конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве и под контрола на лекар, който ще носи цялата отговорност за това.

 

В закона изрично се подчертава, че лекарствен продукт, прилаган извън условията на разрешението за употреба не се заплаща с публични средства

 

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от преодоляване на посочената забрана за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, прилагани “off-label”. 

 

Целта е да се разширят възможностите за лечението на пациентите с автоимунни заболявания, тъй като това е единственият начин да се подобри здравословното им състояние, става ясно от отвореното писмо на д-р Кацаров до Министерски съвет.

 

С проекта се изисква разходване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет, необходими за прилагане на новата уредба. В тази връзка е изискана информация от Националната здравноосигурителна каса за лечебни заведения, сключили договор с НЗОК за изпълнение на медицински дейности по клинични пътеки, по които се осъществява лечение на заболяването системен лупус еритематодес.

 

Имуноглобулините са скъпоструващи лекарствени продукти и за пациентите е изключително затруднен достъпът до тях, посочва се още в писмото на бившия здравен министър. 

 

Стойността на лекарствените продукти, получени от човешка кръв или от човешка плазма – имуноглобулини, значително се е повишила поради високото им потребление вследствие на Covid пандемията. За високата цена допълнително оказа въздействие и липсата на достатъчно суровини за производството на тези продукти. 

 

Постъпват множество жалби и сигнали от пациенти и техни организации, които посочват ползите от “off-label” употребата на лекарствени продукти при някои автоимунни заболявания.

 

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България обяснява, че е изпратила няколко запитвания до Министерството на здравеопазването за приемане на проекта и в крайна сметка е получила писмо с отказ, без в него да са посочени причини и мотиви за финалното решение. 

 

“Най-обидното е, че институция, която трябва да гарантира здравето на българските пациенти, не счита за необходимо да даде обяснение за взетото решение”, категорични са от организацията.

 

Въпреки, че от парламентарната трибуна проф. Сербезова обеща, че след разглеждане на постъпилите в срока за обществено обсъждане предложения, проектът за промяна на ЗЛПХМ ще бъде предложен отново за обществено обсъждане, това не се случи, допълват от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България.

 

Тя вече е изпратила писмо до министър-председателя Кирил Петков с копие до МЗ, омбудсмана Диана Ковачева,  Комисията по здравеопазване, председателя на НС Никола Минчев, Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на граждани, до проф. Румен Стоилов.

 

Какво е имуноглобулин?

 

Лекарственият продукт представлява човешки биологичен продукт (нормален имуноглобулин), който съдържа антитела, намиращи се в кръвта. Те помагат на организма да регулира количеството на „опасните“ антитела в кръвта. Предлага се под формата на инфузионен разтвор за интравенозно приложение.