Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров даде отчет за свършеното от Министерството на здравеопазването (МЗ) в последните пет месеца. От него става ясно, че здравното ведомство ще се пренасочи към дигитализация в здравеопазването, телемедицина, иновации и въвеждане на подобрен достъп до здравни услуги в различните региони на страната.

 

Това е предвидено в изготвения от служебния кабинет План за възстановяване и устойчивост в сферата на здравеопазването, внесен в Европейската комисия. Той предвижда още изграждане на центрове за лечение на мозъчно-съдова болест и център за обучение на специалисти, както и изграждане на система за въздушна спешна помощ, каквато страната ни все още няма.


 

В отчета на здравния министър се посочва, че е определена и работна група, която да разработи Национален антираков план.

 

За да подчертае сериозността на проблемите в здравеопазването, отчетът започва с тревожните данни за продължителността на живота у нас, която е най-малка в ЕС, докато детската смъртност е сред най-високите.

 

За лошото състояние на здравеопазването говори и това, че пациентите доплащат от джоба си почти половината от стойността на оказаната им медицинска помощ. Освен това България е на предпоследно място в ЕС с най-малък брой медицински сестри. Налице са тежки регионални диспропорции в предлагането на медицинска помощ и несправедливо разпределение на средствата между отделните медицински специалности. 

 

През 2019 г. България е на първо място в света по смъртност с коефициент на обща смъртност – 15,5. За 2020 година този коефициент е 17,8, а за първите 5 месеца на 2021 година нараства до 21. По данни на МЗ смъртността, свързана с COVID-19 у нас, е два пъти по-висока от средната за ЕС, а по брой поставени ваксини сме на последно място в Европейския съюз.

 

От здравното министерство посочват, че едва по време на служебното правителство е изготвен цялостен Национален оперативен план за справяне с пандемията, а противоепидемичните мерки са синхронизирани с показателите за разпространението на заболяването. Едва година след начало на пандемията е изготвен Единен национален протокол за диагностика, амбулаторно и болнично лечение на пациенти с COVID-19.

 

Като част от мерките за справяне с последиците от пандемията предстои да бъде разкрит единен национален КОЛ-център, към който гражданите да отправят запитванията си за ваксинацията, противоепидемичните мерки, др.

 

Според министър Кацаров пациентите не са в центъра на здравната система, а правата ни като осигурени лица не са добре защитени. Справянето с този проблем е възложено на създадената по време на служебното правителство дирекция за правата на пациента към МЗ, която да работи по формирането на национални политики.

 

В отчета са изброени и административните и финансови нарушения в редица държавни болници и предприетите действия за тяхното отстраняване.