Министерството на здравеопазването и Асоциацията на фармацевтичните производители подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си върху документа положиха вицепремиерът и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Зоя Паунова и директорът на ARPharM Деян Денев. 
 
Целта на сътрудничеството е осигуряване на достъп до висококачествени и ефективни лекарствени продукти за българските пациенти. Това ще стане чрез контрол и съвместни акции на служители от Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници“. Те ще проверяват лицата, извършващи търговия с лекарствени продукти в страната и зад граница. Фокусът им ще бъде върху разразрешенията за търговия, спазването на добрата дистрибуторска практика и правилата за отпускане и продажба на медикаменти.
NEWS_MORE_BOX
 
„Споразумението предвижда да бъдат взети мерки за по-добро взаимодействие между притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти и дистрибуторите. Ще се действа съвместно за преодоляването на лекарствени дефицити, а опасността от недостиг на определен лекарствен продукт в резултат на износ ще бъде елиминирана чрез разработването на законодателни мерки“, съобщиха от Министерство на здравеопазването.
 
Министерството и ARPharM плануват провеждането на редовни срещи с цел подобряване на доступа до лекарствени продукти.