Министерството на здравеопазването е издало разрешения за осъществяване на лечебна дейност на четири нови лечебни заведения през миналата година, съобщават от Министерството на здравеопазването.

През 2015 г. разрешения за осъществяване на дейност са получили МБАЛ „Света Параскева“ Плевен, СБПЛР Минерални бани - Полски Тръмбеш, СБР ''Айлин'', с. Минерални бани, и СБАЛ по дентална и лицево-челюстна хирургия – „Медикрон“.

С подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейност собственикът на СБР ''Айлин'', с. Минерални бани, е подал декларация, че няма да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), посочват от министерството.

През миналата година ведомството е издало общо 76 разрешения на 66 лечебни заведения. Сред тях са разрешения за разкриване на нови болници, за преустановяване на дейности, за повишаване или понижаване на ниво на компетентност, за преобразуване на дружеството, за промяна на управлението или на седалището на дружеството, за клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, за учебна и научна дейност и т.н.

Общо 27 болници от страната са получили разрешение за разкриване на нови структури – клиники и отделения. При 14 от тях има и разрешение за прекратяване на дейност и/или понижаване ниво на компетентност, допълват от ведомството.

NEWS_MORE_BOX



С оглед промените в нормативната уредба и в частност - предстоящото утвърждаване на Националната здравна карта, разписана в Закона за лечебните заведения, както и промените в Закона за здравното осигуряване, министерството е изпратило уведомителни писма до всички болници, които са получили разрешения за осъществяване на лечебна дейност (новите лечебни заведения, както и тези с нови дейности), че разрешенията не може да бъдат считани за безусловна гаранция за бъдещо финансиране от НЗОК, уточняват от здравното ведомство.