Във връзка с ежедневно получавани сигнали от родители, че общопрактикуващите лекари извършват имунизация на децата срещу заплащане на ваксините, от Министерство на здравеопазването съобщиха, че осигурените задължителни ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на страната са безплатни. 
 

 

Относно въвеждането и прилагането на двете нови ваксини /Pentaxim и Synflorix/, МЗ напомня, че на безплатна имунизация с петкомпонентната ваксина с търговско наименование Pentaxim /Пентаксим/ подлежат всички деца, родени от месец януари 2010 г..


 

Най-ниската възраст, от която се прилага тази ваксина е от втория месец след раждането. Осигурена е и безплатна ваксина за децата, които подлежат на втори и трети прием, както и на тези подлежащи на реимунизация /родени през 2009 г./, при спазване на 12-месечният минимален интервал между 3-ти и 4-ти прием.
 

 

На безплатна имунизация с ваксина срещу пневмококови инфекции с търговско наименование Synflorix /Синфлорикс/ подлежат абсолютно всички деца родени от месец януари 2010 г.
 

 

За децата, които до момента са имунизирани по желание срещу заплащане с другата пневмококова ваксина - Prevenar /Превенар/, имунизационният курс трябва да се завърши със същата ваксина, тъй като двете ваксини не са взаимозаменяеми.
 

 

При искания от страна на общопрактикуващи лекари за заплащане на посочените безплатни ваксини - Pentaxim и Synflorix, Министерство на здравеопазването призовава родителите да подават сигналите в съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.