"Медицински Университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ще бъде домакин на международен научен симпозиум. Той ще се състои на 19 и 20 май в морската столица, а темата му е "Неврогенеза в развиващия се и адултен приматен мозък - предизвикателства и терапевтични приложения". 
 
Научни организатори на събитието са проф. Антон Тончев, Медицински университет – Варна, проф. Грегор Айхеле: Макс Планк, Институт по Биофизична Химия, Гьотинген, Германия, както и проф. Анастасия Стойкова: Макс Планк Институт по Биофизична Химия.
 
Събитието насочва внимание върху процеса на пролиферация и диференция на невралните стволови клетки в приматния мозък. На него изтъкнати изследователи, които проправят пътя за транслационни неврорегенеративни изследвания и клиницисти (невролози и неврохирурзи), ще споделят своя опит със свои колеги и млади учени. 
 
Как се развива мозъка при приматите, какво представлява неврогенезата при възрастния мозък, каква е концепцията на невралните стволови клетки в покой и след активация, какво представлява прогресията на невроналната увреда. Това са само част от темите, които ще бъдат разгледани по време на форума. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Неврогенезата е процесът на образуване на неврони (нервни клетки) от стволови/прогенитони клетки. Изследвания от последното десетилетие показаха наличнието на ограничен брой стволови/прогениторни клетки в мозъка на възрастните бозайници, включително примати, като хора и маймуни. Пролиферацията и диференциацията на тези клетки се различават в количествено и качествено изражение от традиционно използваните модели при мишки. Това налага фокусиране върху данните за неврогенеза при приматите като най-релевантни към процеса на невро-регенерация при хора.