В Медицински университет – Варна бе даден стартът за България на програмата Feel4Diabetes или - „Семейства от цяла Европа, спазващи здравословен начин на живот с цел превенция на диабета”. 
 
Програмата е подкрепена от Европейската комисия и цели да създаде, приложи и оцени базираща се на доказателствата и потенциално икономически ефективна и мащабна интервенционална програма за превенция на диабет тип 2 в цяла Европа, насочена основно към семейства от уязвими групи.  
 
В програмата участват общо 10 партньори – научни колективи от Атина, Хелзинки, Гент, Дрезден, Сарагоса, Дебрецен, както и Световната диабетна федерация. 
 
В България участва МУ-Варна с главен изследовател проф. Виолета Йотова, както и екип от Медицински университет – София под ръководството на проф. Цветалина Танкова.
 
Feel4Diabetes ще продължи до 2019 г., като в морската столица са предвидени редица мероприятия, които ще се организират от Медицинския университет с подкрепата на Община Варна и РИО-Варна и в тях ще се включат 1500 деца от началните класове на варненските училища.
NEWS_MORE_BOX
 
Основните цели на проекта са да се идентифицират общностите с уязвими групи в рамките на шест европейски страни: две развити икономически – Финландия и Белгия, две в условия на преход – Гърция и Испания и две с нисък/среден доход – България и Унгария.
 
Също така да се разработи, приложи и оцени евтина и приложима в условия на среда с ниски ресурси, базирана на училищата и общността интервенция.
 
Целта е създаване на подкрепяща социална и физическа среда и насърчаваща промени към здравословен начин на живот за децата и техните семейства, както и да се идентифицират високо рискови за диабет тип 2 семейства в рамките на тези общности. 
 
В рамките на проекта са предвидени и извънучилищни обучителни сесии за здравословен начин на живот, които са насочени както към децата, така и към родителите.