Медицинският университет във Варна се сдоби с модерен очен лазер. Новата апаратура за минимално инвазивно лечение на заболявания на ретината бе представена от проф. д-р Христина Групчева, заместник ректор „Научна дейност“ и ръководител на катедрата по очни болести и зрителни науки към висшето учебно заведение. 

 

Новият лазер е закупена по проект, спечелен от екипа на доц. Албена Златарова. Чрез него специалистите от МУ-Варна ще предоставят възможност на пациентите за по-добро очно здраве. Той ще се използва за терапия за ретинални заболявания, най-широко разпространено от които е диабетната ретинопатия. „Радвам се, че дългогодишна наша работа завърши с успех и ще можем да осигурим оптимална грижа за пациентите в региона. Лечението ще бъде много по-бързо, много по-безболезнено и много по-щадящо с новата апаратура. Този апарат ще ни даде възможност за оптимизация на лечението на ретинни заболявания“, каза доц. Златарова. „Това е социална придобивка за региона и България, както и изключителна научна придобивка за катедрата.  Такива лазери има само 3 в страната, като този е първият в Източна България, а другите два са в София“, заяви проф. Христина Групчева.

 

Медицински университет – Варна планува разкриване на Университетски очен медицински център. Ръководството организира и инициатива за безплатно лечение на двустранно слепи пациенти, изгубили зрението си заради катаракта. Изискване при подбора на пациентите е зрението на по-доброто око да е под 15% и потенциалът на окото за операция да е добър. Очаква се първите интервенции да бъдта извършени в началото на месец май. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Катедрата по „Очни болести и зрителни науки“  към университета е единственото по рода си звено в България, което обучава всички специалисти в така наречената 3 О перспектива – медицински оптик, оптометрист, офталмолог.