Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и домакин на международния научен форум „Неврогенеза на Черно море“/ ”Black Sea Neurogenesis”, който ще се проведе от 26 до 28 май, 2022 г. 

 

Форумът е открит (без такса за участие) за докторанти и постдокторанти.


 

Научен организатор на форума е невробиологът и директор на Научноизследователския институт към МУ-Варна проф. Антон Тончев. Съорганизатор е Виланд Б. Хутнер от Институтът по молекулярна клетъчна биология и генетика “Макс Планк”. 

 

Участие ще вземе д-р Манлио Винчигуера*, ръководител на международен екип от учени от Европейското научно пространство на проект TRANSTEM.

 

Д-р Винчигера има богат професионален опит и научни публикации в областта на биомедицината. Обхватът на неговите научни интереси е в области от епигенетика на рака до клетъчно сигнализиране при стареене и затлъстяване. 

 

От ноември 2020 г. д-р Винчигера е работи в областта на биологията на транслационните стволови клетки в Научноизследователския институт към МУ-Варна, в рамките на проекта TRANSTEM на Европейската комисия. 

 

Проектното предложение на д-р Винчигера по програмата VIHREN е озаглавено “CHiP-BiD: Циркулиращи хистонови протеини като биомаркери на заболяването”. 

 

Той се фокусира върху хистоните - ключови регулатори на ДНК в клетките - и тяхното използване като иновативни маркери при онкологични и сърдечно-съдови заболявания. 

 

Грантът VIHREN демонстрира иновативния потенциал на д-р Винчигера и неговия екип за извършване на висококачествени изследвания в България и принос за цялостното ниво на науката в страната. 

 

Националната научна програма „VIHREN” отпуска стипендии за „утвърден изследовател” и „водещ изследовател” в три научни области: „Физически науки и инженерство”, „Науки за живота” и „Обществени и хуманитарни науки”.

 

Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката чрез българския Фонд “Научни изследвания”.

 

Той ръководи международен екип от изследователи, които се занимават с анализиране на терапии на стволови клетки и регенеративни лекарства.

 

Водещи европейски учени в областта на невродегенеративните изследвания от България, Германия, Белгия, Холандия, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия, Гърция и др. ще дискускутират новостите в областта.

 

На срещата ще се предлагат възможности за обмен на научни идеи между млади и утвърдени учени и специалисти.

 

Симпозиумът се осъществява с подкрепата на Национална Програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката.

Референции:

*Dr. Vinciguerra Was Awarded The Largest Individual Research Grant of Bulgaria. Transtem - http://transtem.org/en/dr-vinciguerra-was-awarded-the-largest-individual-research-grant-of-bulgaria/