Медицинският университет-София увеличава стипендиите за своите студенти средно с около 10% за летния семестър на учебната 2021/2022 година. 

 

Точната цифра на увеличението варира за различните стипендии по Постановление 90 на Министерски съвет (ПМС-90). Стипендиите са разделени в две категории - за успех и по социални критерии.


 

Предложението за увеличаването е на Студентски съвет при МУ-София.

 

Документите за кандидатстване за държавните стипендии по ПМС-90 за летен семестър на учебната 2021/2022 г., се приемат онлайн, според изискванията на съответното основно звено.

 

Кандидатстването вече е достъпно, като ще е активно до 12:00 часа на 6 април 2022 г. 

 

Всеки кандидат-стипендиант от основните звена на МУ-София, който трябва да подава документи, във връзка с кандидатстването си за стипендия е необходимо да изпълни набор от стъпки.

 

Кандидатите следва да подготвят необходимите документи с критерии за кандидатстване, съгласно заповедта на Ректора на МУ-София и да проверят коректността и пълнотата им. 

 

Необходимо е документите да се сканират и да се поставят в един общ файл, във формат PDF с резолюция от 150-200 dpi. Кандидатите трябва да именуват файла по модела: инициали на звено, фак. номер, група.

 

След това следва да го изпратят на имейл-адреса на съответното звено. Координатите за връзка може да бъдат намерени на официалния уебсайт на МУ-София. 

 

В случай, че липсват някои от необходимите документи или някои от тях не са четливи, кандидатът трябва да сканира само коригираните или липсващите такива отново в един файл, като в основание трябва да се запише „корекция“. 

 

Нова стипендия за студенти-медици в МУ-София

 

Благотворителната фондация „Жени и Александър Дърводелски“, базирана в САЩ, отпуска стипендия за студенти по медицина в Медицински университет-София.

 

Тамара Арсова, от град Щип, Македония, в рамките на 9 месеца ще получава по 500 лв. Тя е избрана по успех сред студентите в Медицински факултет, които са родом от град Щип. Бъдещата лекарка е във втори курс и има успех от следването си досега 5,75.   

 

Договорът е подписан в Ректората на университета от г-ца Арсова и от представителя на фондацията в България и на Центъра за защита правата в здравеопазването д-р Николай Болтаджиев, в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност на МУ-София проф. Каролина Любомирова.

 

Условията за кандидатстване за стипендията за следващата година ще бъдат обявени допълнително. Фондацията „Жени и Александър Дърводелски“ е основана от Александър Дърводелски, чиято майка е родом от македонския град Щип, и неговата съпруга Жени.