Учебната подготвителна програма по медицина на Медицинския университет-София се изкачи със 100 места в международна класация “World University Ranking by Subject” на изследователския институт „Куакуарели Симъндс“. 

 

Така за 2022 г. висшето учебно заведение по медицински науки се класира в групата университетите, заемащи 501-во до 550-то място в едно от петте основни направления на класацията – „Природни науки и медицина“. Аналогично миналата година университетът беше в групата от 601 до 650-то място.  


 

Общо 1543 образователни институции от 161 държави участват в класацията тази година. Основните критерии, по които се класират са  академична репутация, брой цитирания, H-индекс, репутация сред работодатели и нововъведения индикатор – международна изследователска мрежа. 

 

Изследователският институт „Куакуарели Симъндс“1 е водещият в света доставчик на услуги, анализи и прозрения за глобалния сектор на висшето образование, чиято мисия е да даде възможност на мотивирани хора навсякъде по света да реализират своя потенциал чрез образователни постижения, международна мобилност и кариерно развитие.

 

Цялата изследователска мрежа предлага на почти четвърт милион студенти годишно възможността да се срещнат с директори за прием в някои от най-добрите университети в света, с 365 събития по целия свят.

 

По време на пандемията от Covid-19 Институтът прехвърли своите събития онлайн, като гарантира, че институциите все още могат да се свързват с таланти по целия свят. 

 

Отговорът на Covid-19 също бе разработена поредица от дигитални ресурси за институции.

 

Стартираха серия от уебинари, даващи възможност на университетските преподаватели и администратори да споделят най-добри практики и си сътрудничат, докато преместват своите образователни предложения във виртуалната класна стая.

 

Мисията на МУ-София е да увеличи реномето си на международно признат изследователски център и да предлага отлично преподаване в обогатена от научно-изследователска работа среда.

 

Университетът иска да увеличи броя на студентите и специализантите си от България и чужбина и да подготвя възпитаници, които са адаптивни и удовлетворяват увеличаващите се изисквания на работодателите (национални и международни) от всички сектори.

 

Цели да осигурява формиране на висококачествени преподаватели и подобрява ефективността им, да оптимизира използването на ресурси, за да се подобрят работната среда и асортимента от услуги за студентите и персонала

 

Референции:
1. About Quacquarelli Symonds - https://www.qs.com/press-room/