Медицинският университет-София ще отпусне на всеки свой студент от Украйна по 300 лв еднократна помощ, след одобрение от Академичния съвет. 

 

Това бе решено на Ректорски съвет в понеделник и обявено на срещата с украински студенти. 


Над 25 от общо 39 редовни студенти от Украйна, обучаващи се в МУ-София, присъстваха на срещата с ректора, акад. Лъчезар Трайков и изложиха нуждите си в настоящата кризисна ситуация.

 

Ръководството на МУ-София ще съдейства за допълнително провеждане на пропуснати упражнения и успешно приключване на учебната година на онези от тях, които са пристигнали по-късно за летния семестър поради военните действия, или пък все още са в родината си и не могат да се върнат за учебните занятия.

 

Планира се и осигуряване на стаи в общежитията на университета, където да бъдат настанени при нужда семействата на студентите, избягали от военните действия в Украйна.

 

Както вече бе обявено, наемите за общежитие на всички украински студенти в МУ-София до края на учебната година ще бъдат поети от бюджета на Студентски съвет към университета.    

 

Ръководството на МУ-София следи внимателно обстановката в Украйна и е в готовност да реагира в подкрепа на своите чуждестранни студенти, в зависимост от промяната в ситуацията.  

 

Университетът отправя апел към всички студенти, преподаватели и административен персонал да се включат в събирането на хуманитарна и медицинска помощ чрез обявените в общественото пространство кампании на български институции, Българския червен кръст или по друг начин. 

 

“Мисията на нашия университет е не само да обучава специалисти, които да опазват човешкото здраве и живот, но и да утвърждава като висши ценности човечността и състраданието. Считаме, че е от изключителна важност в този момент да изразим дълбоката си съпричастност към всички пострадали от войната, както и да подкрепим с реални стъпки нашите украински студенти и техните семейства”, заявяват от Университета.  

 

Във връзка с инвазията от страна на Руската Федерация в Украйна, Общото събрание на Студентския съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ също предложи на Ректорското ръководство, което веднага одобри, да предприеме мерки за подпомагане на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в Софийския университет, и заедно със Студентския съвет работи по въвеждането им.