Студентите от Медицински университет-София (МУ) избраха своите любими преподаватели чрез гласуване на специално създадена за целта платформа.

 

Традиционният конкурс „Студент и преподавател на годината“ се провежда от Студентски съвет към Медицинския университет.


 

За любим преподавател в областта на медико-биологичните науки е избрана проф. д.-р Савина Хаджидекова, дм, ръководител Катедра „Медицинска генетика“ на МФ.

 

Като любим преподавател в областта на медико-клиничните науки е отличен доц. д-р Светослав Тошев от катедра „Хирургия“ на Медицинския факултет.

 

Любимите преподаватели в областта на медико-социалните науки са проф. Валентина Петкова, зам.-ректор по наука и акредитация, и проф. Антония Янакиева, ръководител Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултета по обществено здраве.

 

Жури от преподаватели и студенти е отличило и студент на годината на базата на академичните успехи на номинираните.

 

Под внимание са взети владеенето на чужди езици и афинитетът към научни разработки и открития на студентите.

 

От значение е и участието им в национални и международни научни семинари и конференции, както и извоюваните постижения и отличия.

 

Сред номинираните участници има и такива, които участват в студентски и неправителствени организации.

 

За студент на годината на Медицински университет – София е избрана Мария Кожухарова, която е студентка 5-ти курс в специалност Медицина. Нейната награда е връчена лично от ректора на МУ-София, академик Трайков.

 

Във всяка от следните категории е определен по един награден:

 

• Студент на годината на Медицински факултет – Айлин Фейзуллова, 5-ти курс.

• Студент на годината на Факултета по дентална медицина – Даяна Димитрова, 5-ти курс.

• Студент на годината на Фармацевтичен факултет – Марина Тенева, 5-ти курс.

• Студент на годината на Факултета по обществено здраве – Мария Тенева, 4-ти курс, специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

• Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – Петя Върбанова, 3-ти курс, специалност „Рентгенов лаборант“.

• Студент на годината на Филиал на МУ Враца „Проф. д-р Иван Митев“ – Цветелина Николова, 3-ти курс, специалност „Медицинска сестра“.

 

Студентите от МУ – София, които полагат доброволчески труд в Ковид-отделения на болници от минимум 60 часа месечно ще получават по 520 лв. месечен финансов стимул от университета.