Медицински университет – София уведомява всички кандидат-студенти, че за учебната 2015-2016 г. ще проведе предварителни кандидат-студентски изпити за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, както следва:

Биология: на 19.04.2015 г. / неделя /
Химия: на 26.04.2015 г. / неделя /    

Кандидат-студентите, явили се на предварителни изпити, могат да се явят и на редовните конкурсни изпити през месец юли 2015 г.

За участие в класирането задължително се подават необходимите документи /състезателен картон и диплома за завършено средно образование/ в указания срок в Приложение № 2 на „Справочник за прием на студенти в МУ-София за учебната  2015/ 2016 г.

При образуването на състезателния бал се вземат по-високите оценки, получени от предварителния и редовния кандидат-студентски изпит по биология и химия.

Дати за провеждане на конкурсните изпити на редовната сесия в Медицински университет – София:
Биология: 03.07.2015 г. / петък /
Химия: 14.07.2015 г. / вторник /

Учебен отдел на Ректората на МУ-София разполага с „Програми и конспект по биология и химия“ и „Сборник задачи за кандидат-студентски изпит по химия“ за 2015/ 2016 г.