Във връзка с военните действия в Украйна, които доведоха до много жертви, бежанска вълна и тежка хуманитарна криза, ръководството на Медицински университет-София покани студентите си от Украйна, които учат във всички звена на МУ-София, да се срещнат с ректора за обсъждане на техните проблеми и нужди във връзка с извънредната ситуация. 

 

Академичният съвет на МУ-София, по предложение на председателя на Студентски съвет, гласува наемите на украинските студенти, настанени в общежитията на МУ-София, да бъдат поети от студентската организация до края на настоящата учебна година. 


 

Университетът отправя апел към всички студенти, преподаватели и административен персонал да се включат в събирането на хуманитарна и медицинска помощ чрез обявените в общественото пространство кампании на български институции, Българския червен кръст или по друг начин. 

“Мисията на нашия университет е не само да обучава специалисти, които да опазват човешкото здраве и живот, но и да утвърждава като висши ценности човечността и състраданието. Считаме, че е от изключителна важност в този момент да изразим дълбоката си съпричастност към всички пострадали от войната, както и да подкрепим с реални стъпки нашите украински студенти и техните семейства”, заявяват от Университета.  

 

Във връзка с инвазията от страна на Руската Федерация в Украйна, Общото събрание на Студентския съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ също предложи на Ректорското ръководство, което веднага одобри, да предприеме мерки за подпомагане на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в Софийския университет, и заедно със Студентския съвет работи по въвеждането им. 

 

Университетът освобождава украинските си студенти от наеми в студентските общежития до подобряване на ситуацията в Украйна. 

 

Прекратява начисляването на режийни разходи в студентските общежития, удължаване настанителния период на настанените в студентските общежития. 

 

Още подсигурява безвъзмездно изхранване в студентските столове до подобряване на ситуацията в Украйна. 

 

На официалната интернет страница на Университета да бъде публикувана релевантна информация от Министерство на външните работи относно евакуацията на български граждани, техните семейства и възможностите за украински граждани, търсещи убежище.

 

Студентският съвет се договори с Ректорското ръководство и Академичния съвет да работят за създаване на други механизми за подпомагане на студентите и докторантите, граждани на Украйна, обучаващи се в Софийския университет.