Медицинският университет-София получи отлична оценка за броя жени автори на научни публикации и изследователската си дейност. Университетът е сред трите най-добри в България в новото издание на университетската класация на Европейската комисия – U-Multirank.

 

В нея са включени 12 български образователни институции. Класирането обхваща 5 направления с над 30 индикатори, където МУ-София получава 7 отлични оценки и продължава да е сред водещите университети в региона. Като най-силната страна на висшето учебно заведение е изведена изследователската дейност. 


 

За процента на завършили в срок бакалаври и магистри най-висока оценка е дадена в индикатор „Преподаване и обучение“.

За брой жени автори, брой академични длъжности отнесено към целия академичен състав, професионални публикации, които могат да бъдат проследени библиографски и за дял на публикациите с отворен достъп - в „Изследователска дейност“.

 

Най-висока оценка в „Трансфер на знание“ е поставена за патенти,  съвместни публикации с индустриални партньори.    

За студентска мобилност - в „Международна ориентираност“, а за брой съвместни регионални публикации в „Регионална въвлеченост“.

 

U-Multirank е рейтингова система, която тази година включва 2 202 университета от 96 държави. Независимата система се базира на проучване на мненията на студентите, като за 2022 г. са включени над 100 000 студенти. През последните години U-Multirank се превърна в най-голямата международна база данни за университетите в света.

 

“Медицинският университет-София е голям държавен университет, разположен в София с 10 344 записани студенти по последни налични данни от 2019 г. Основан е през 1917 г. По обхвата на предлаганите учебни предмети и специалности, МУ-София е специализирана институция. Предлага програми на чужди езици

 

Коефициентът на завършване на университета е 26,81 за бакалаври (D бал) и 77,23 за магистри (C бал). МУ-София е най-силен в научните си изследвания. Цялостният му профил показва най-високо представяне по различни показатели, с общо 7 „А“ (много добри)”, се казва в резюмето на университета на официалния сайт на университетската класация на ЕК1.

 

U-Multirank2 е многоизмерен, ориентиран от студента подход към международното класиране на висшите учебни заведения. Той сравнява представянето на висшите учебни заведения в петте измерения на университетската дейност: преподаване и учебна дейност; научни изследвания; трансфер на знания; международна ориентация и регионален разтеж.

 

Референции:

1, 2. Medical University - Sofia. U-Multirank - https://www.umultirank.org/study-at/medical-university-sofia-rankings/