Работният екип за България на Европейския университет INGENIUM се събра на първа работна среща в ректората на Медицинския университет - София. В първата година от изпълнението на проекта предстои привличането на студенти от всички обучителни степени и студентски представителства.

 

Проектът бе представен от чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране, която застава начело на българския екип като академичен координатор.


 

В екипа участват представители на управленската структура на ниво ректорат и деканати, Централна медицинска библиотека, Департамент за езиково обучение и спорт, както и водещи експерти от преподавателския и административен колектив.

 

Европейският университетски алианс INGENIUM обединява 10 престижни университета под флага на Програмата Еразъм+. Срещата на върха на консорциума преди седмица в Овиедо, Испания, постави основите на работната програма за следващите четири години и очерта разпределението на задачите и постигане на съгласие относно конкретните цели за този период.

 

МУ – София е начело на ключовия за Алианса работен пакет WP2 „Buiding a cohesive cooperation framework“, който ще създаде стратегическата рамка за общо сътрудничество с обща управленски структури, споделени програми и общи степени. Предвижда се създаване на бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и преподавателски и изследователски обмен в различните области на специализация на партньорите.

 

Новият подход за създаване на споделени междууниверситетски европейски кампуси с общ административен и преподавателски ресурс, с общи програми за обучение, „open degree“ степени и квалификации цели и увеличаването на мобилността между студентите, преподавателите и административния състав на консорциума.

 

INGENIUM е съюз от международни, транснационални и интердисциплинарни институции от световно ниво. Въплъщава хетерогенността на европейското висше образование, разнообразно като география, културен произход, организация и дейности.

 

Съчетава разнообразието от изследователски и приложни университети, стари и нови, всеобхватни и специализирани. “Въпреки това споделяме едни и същи ценности по отношение на образованието, научните изследвания, иновациите и социалната ангажираност”, заявяват от INGENIUM.

 

Според Европейския университет считат разнообразието за една от ключовите си характеристики и отличителни силни страни. “Разнообразието ни прави допълващи се както в образованието, така и в научните изследвания и ни предлага перфектна платформа за сътрудничество и чудесна възможност да се учим един от друг, в стремежа ни към високи постижения в образованието и научните изследвания”.

 

Референции:

INGENIUM - https://ingenium-eu.education/about-us/