Безплатно обучение за оказване на Спешна домедицинска помощ стартира Медицински университет- Пловдив. Инициативата, насочена към студентите в града, е съвместен проект с Технологичен център за спешна медицина.
 
Целта на занятията е студентите да получат знания и умения за оказване на  животоспасяваща помощ на хора в критични за здравето ситуации, при бедствия и аварии или други инциденти. Те ще се провеждат на тематични модули, на групи от 10 души.
 
Записването на курсовете по спешна домедицинска помощ започват от 1 февруари и ще продължат до 31 май. 
 
Статистиката на Технологичния център е, че основни и специализирани курсове за лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ са сред най-търсените обучения, приложими за студентската общност. Те се провеждат както на български, така и на английски език. Завършилите студенти получават сертификат. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Все още много от младите хора остават напълно неподготвени за евентуална критична ситуация, изискваща бърза и адекватна реакция, за да овладееш първоначалната паника и да помогнеш да се запази живот. Студентите са с потенциал да усвояват бързо и трайно нови знания, които да превърнат в свои умения, обясняват още от ТЦСМ.