Медицинският университет в Пловдив ще купи от УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД сгради, които болницата не ползва. Сделката е одобрена на днешното заседание на правителството, става ясно от съобщение на Министерския съвет.
 
Кабинетът е дал съгласие да бъде продадена обособена част от имот, собственост на лечебното заведение. Решението се отнася за три сгради, явяващи се неоперативни активи на университетската болница. Медицинският университет – Пловдив заявява желание да придобие собствеността върху тях чрез покупко-продажба.
 
Сградите са му необходими във връзка с реализирането на проучвани възможности за изграждане на административно-информационен комплекс, пише в съобщението. Министерство на образованието и науката не възразява да бъдат предприети необходимите действия за закупуването на имотите от страна на университета. 
 
Медицинският университет в Пловдив е бюджетно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството и поради това е взето решение имотите да бъдат продадени чрез пряко договаряне. 
 
Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане изцяло в лечебното заведение и ще се използва само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции пряко свързани с предмета на дейност, уточнява се още в съобщението.