Повече от три месеца след като Конституционният съд отмени един от най-важните аспекти на здравната реформа на министър Петър Москов, правителството прие необходимите законови промени.
 
Припомняме, че в началото на март Конституционният съд отмени разделянето на медицинската помощ на два пакета – основен и допълнителен. Текстът беше атакуван от депутатите от опозицията и от АБВ. 
 
Почти всички клинични пътеки попадат и в двата пакета. Основният предвижда, че ще се оказва незабавна медицинска помощ на пациентите, а допълнителният – че помощта търпи отлагане до два месеца, в зависимост от състоянието им. 
 
Здравното министерство обаче прие преди няколко месеца наредба, която отваря „вратичка“ отлагането на медицинската помощ да е и за по-дълъг срок от два месеца по лекарска преценка. 
 
Конституционният съд реши, че текстът за здравните пакети е неясен и погазва едно от основните права на гражданите - право на здравно осигуряване, което им гарантира достъпна медицинска помощ. Съдът поиска двата пакета да се регламентират с текстове в Закона за здравното осигуряване, а не с наредба. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Така критериите, по които здравните пакети се разделят, се въвеждат в закона. Отправна точка ще бъдат стадият, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и състояние. От значение ще бъде осигуряването на здравна закрила на рискови групи, като бременни и родилки, както и лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи. 
 
От правителствения пресцентър посочват, че в основния пакет ще попаднат дейностите, които следва да се извършват без отлагане във времето. В допълнителния пакет ще се включва лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта. 
 
Със законопроекта се предлага и промяна в Закона за здравето, свързана с дейността на здравните кабинети. Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.