Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще предостави 129 млн. лв. за борба с разпространението на Ковид-19 в страната.

 

Средствата се отпускат чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година и имат за цел да подобрят устойчивостта на здравната система при пандемични кризи.


 

Финансовият ресурс, определен за България, идва по линия на новия инструмент на ЕС – REACT-EU.

 

Със средствата ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което ще работи в партньорство с общините или общинските лечебни заведения за прилагането на адекватни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка.

 

Сред проектите, които ще се подкрепят, са разкриването на сектори за лечение на коронавирус в общинските болници с нужното  медицинско и болнично оборудване.

 

„Целта ни е да постигнем цялостно и пълно модернизиране на звената за лечение на пациентите с Ковид-19“, посочи заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

 

Ще бъдат финансирани и мерки за повишаване на капацитета на кръвните центрове в София и Варна за диагностика на Ковид-19.

 

Освен тестове за коронавирус в двата центъра ще се доставят уреди за извличане на кръвна плазма чрез плазмафереза, която се ползва за лечение на заболели от вируса.

 

До октомври 2020 година, когато набра сили втората вълна от епидемията, центровете, където можеше да се дари кръвна плазма чрез метода плазмафереза, бяха само два за цялата страна, като и двата се намираха в София.

 

До края на 2020 година пунктове за набиране на кръвна плазма се обособиха и в още няколко града, но главно благодарение на информационната кампания на Български лекарски съюз и сдружение „Лечение на Covid-19 с реконвалесцентна плазма“.

 

Апарати за плазмафереза и нужните за тях консумативи бяха закупени за кръвните центрове в София, Варна, Стара Загора и Плевен чрез дарения от граждани и бизнеса.

 

По-рано през тази седмица Европейската комисия обяви, че ще финансира проекти в България, целящи да се разширят програмите за събиране на кръвна плазма.

 

С безвъзмездните средства, отпуснати от ЕК, ще се закупят уреди за плазмафереза и свързаното с тях оборудване.