До края месеца остават още три дни в които всеки здравноосигурен може да се регистрира при нов личен лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса.
 


Следващата пререгистрация и възможност за смяна на ОПЛ  ще бъде през юни. Хората имат право да изберат общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна.


Ако желаете да смените вашето джипи, трябва да закупите от медицинска книжарница регистрационна форма за постоянен избор. С попълнения формуляр  трябва да отидете при избрания нов общопрактикуващ лекар, като представите също и здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус.


В случай, че все още нямате здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ.


За пререгистрацията не е нужно сами да се отписвате от листата на досегашния си личен лекар. Както и не е нужно да го уведомявате за това. Отписването и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от районната здравноосигурителна каса.


Ако пребивавате в населено място, различно от постоянния си адрес за период от един до пет месеца, можете да изберете временен общопрактикуващ лекар. Изборът се осъществява с регистрационна форма за временен избор.


Ако пребивавате в друго населено място за срок до един месец и се наложи да ползвате медицинска помощ, можете да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, който има договор с РЗОК. При представяне на здравноосигурителната си книжка, трябва да  заплатите само потребителска такса.


Основните причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или на адресната регистрация на гражданина, създаване или разпадане на лекарска практика, прекратяване на договор на общопрактикуващ лекар от страна на здравната каса, недоволство от качеството на медицинското обслужване.