12 000 учители ще получат до 15 лв. от МОН за допълнителни профилактични прегледи, а други 2000 ще могат да се включат в програмата за рехабилитация на НОИ.

 

За допълнителните прегледи ще бъдат отпуснати 180 000 лв. по Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която бе приета от Министерски съвет днес. От тях ще могат да се възползват учителите, преболедували COVID-19.


 

Профилактичните прегледи ще са свързани със сърдечносъдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, болести на централната и периферната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на очите.

 

Прегледите ще се плащат от образователните институции, а МОН ще им възстанови до 15 лв. от стойността на направения разход. Директорите на образователни институции – ясли, детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, ще трябва да изготвят списък на целаещите да се включат педагогически специалисти.

 

Предвидени са и 200 000 лв. за рехабилитация на 2000 учители по програма на НОИ. Те трябва да имат установена диагноза, записана в направление от личен или лекуващ лекар. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания – сърдечносъдови, стомашно-чревни и чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични и андрологични, кожни заболявания, заболявания на централната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на периферната нервна система.

 

На всеки включен участник ще се възстановяват 100 лв. от направените за рехабилитация разходи. Проектът на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ е публикуван на страницата на МОН.

 

Програмата обхваща заетите в системата за предучилищно и училищно образование учители, директори и други педагогически специалисти. Нейната цел е подобряване на здравния статус на учителите и другите педагогически специалисти и повишаване на работоспособността им, особено след пандемичните 2020 и 2021 г. Така МОН се надява да задържи опитните педагогически специалисти в образователната система.

 

По-рано през тази седмица министърът на образованието и науката проф. Николай Денков обяви, че до края на август МОН ще има ясен сценарий за това как да стартира учебната година.