Първият учебен ден ще се проведе присъствено, освен ако 14-дневната заболеваемост от ковид-19 не надхвърли 500 случая на 100 000 души на областно или национално равнище.

 

Единствено в този случай, или при т. нар. тъмночервен сценарий, Министерството на образованието (МОН) предвижда сформирането и на сборни паралелки в училищата.


 

Това заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков след заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, който обсъди Насоките за обучение в условията на пандемия.

 

МОН ще се съобрази с указанията на Министерството на здравеопазването  за корекции в първоначалния вариант на насоките. Сред най-важните от тях са задължителното носене на маски от всички възрастни в училище, независимо дали са ваксинирани или не, както и минаването към обучение от дистанция при 10% заболели ученици.

 

Социалните партньори са приели предложените от МОН четири сценария за действие при различните равнища на заболеваемост. Как ще започне учебната година на 15 септември е все още рано да се каже, подчерта министър Денков. Това ще зависи от нивата на разпространение на коронавируса.

 

„Имаме разписан механизъм за реакция при всяка ситуация. Едно от основните предимства на разработените насоки е, че дават голяма гъвкавост според заболеваемостта в конкретните села, градове, общини и области. Ето защо на едни места началото може де е присъствено, на други – в електронна среда. Това зависи също от размера на училището и възможностите за спазване на противоепидемичните мерки“, каза министърът. 

 

Освен това МОН предвижда училищата да могат да формират сборни паралелки за децата от един и същи випуск, които са в риск от отпадане от образователната система или чиито родители работят на първа линия. Целта е да се осигури максимално дълго присъствено обучение през новата учебна година.

 

Сборни паралелки за ученици в конкретни училища ще се организират след решение на педагогическия съвет и съобразно възможностите на училището при червения сценарий от скалата на заболеваемост от коронавирус – от 250 до 500 случая на 100 000 души на областно или национално ниво. Тогава училищата ще работят по определен от МОН график за преминаване към дистанционно обучение, като изискването е да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

 

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, страната влиза в тъмночервен сценарий и всички ученици ще учат електронно със заповед на министъра на образованието и науката. При двата по-леки сценария с по-ниска от тази заболеваемост – зелен и жълт, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

 

Анализ на Института за изследвания в образованието показа, че нивото на натрупания професионален стрес при учителите заради преподаването от разстояние през последните две учебни години е тревожно високо, като всеки втори учител изпитва сериозни симптоми на професионално прегаряне.