Министерството на здравеопазването работи над създаването на систематизиран справочник за лечение на COVID-19, като се обмисля и възможността той да бъде наличен скоро и под формата на мобилно приложение.

 

Справочникът ще бъде с препоръчителен характер. Над него от началото на юни работи работна група, специално създадена за целта към здравното министерство.


 

Задачата на експертите е да обединят натрупаните през последната повече от една година от началото на пандемията мащабен опит и знания, най-вече в страните с развито здравеопазване, относно терапевтичните подходи към инфекцията.

 

Справочникът ще включва единствено диагностични и терапевтични подходи, които са базирани на рецензирани доказателства от клинични проучвания и мета-анализи, включващи стотици хиляди участници.

 

От здравното министерство посочват, че въпреки липсата на ефективно противовирусно лечение, придържането към протоколите, включени в справочника, е позволило значително намаляване на смъртността от COVID-19.

 

Натрупаните данни показват, че прилагането им е съкратило продължителността на болничното лечение, намалило е процента на тежки последици от болестта и финансовото изражение на лечението.

 

Справочникът ще се състои от „ядро“ и „експертна основа“. Ядрото му е вече готово и обобщава водещия международен опит в диагностиката и лечението на коронавирусна инфекция, на базата на приложените към момента протоколи, които са се доказали като надеждни.

 

Втората част ще представлява „експертна основа“, включваща препоръки на уважавани български експерти в отделните направления на медицинската наука и практика, експертни становища за диагностика, терапия, наблюдение, профилактика, поведение при пациенти с коранавирус, съобразени с регионалните особености и медицински стандарти.

 

В началото на юни Българският лекарски съюз публикува интерактивен справочник за лечение на COVID-19, който ще послужи за ядро на справочника, над който работи МЗ.

 

Към него ще бъдат добавени нова информация и интерактивни фигури, както и хиперлинкове, а документът, изработен от кооридинаторите на работната група д-р Трифон Вълков, д-р Георги Димитров и д-р Димитър Димитров е достъпен на интернет платформите на МЗ и БЛС.

 

Заради динамичните промени по отношение на диагностиката и терапията на COVID-19, втората част на справочника ще бъде интегрирана към ядрото във възможно най-кратък период от време, посочват от здравното министерство.