Министерството на здравеопазването ще финансира изграждането на хибридна операционна зала в Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.

 

С такава операционна хората ще получават още по-навременна и качествена медицинска услуга, като тя е от изключителна важност в областта на съдовата патология.


 

Това стана ясно при посещението на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов във Велико Търново. Там той се запозна с напредъка по изграждането на новия болничен корпус в двора на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

 

„Тази болница е една от възловите в областта, обслужвайки десет общини. Само през спешното отделение за година са преминали 27 хиляди пациенти. Лежащо болните пациенти са били 21 хиляди. Тези числа са напълно сравними с броя на пациентите на голяма университетска болница на територията на столицата“, посочи здравният министър.

 

Какво е хибридна операционна зала?

 

Хибридната операционна зала е традиционна операционна зала, оборудвана с най-последно поколение медицинско оборудване за образна диагностика, като скенери, магнитно-резонансни томографи и компютърни томографи.

 

Тази комбинация дава възможност за извършването на сложни хирургични процедури, в които се включва съвкупност от медицински специалисти.

 

Процедурите често са минимално инвазивни, а при необходимост от направата на разрез залата дава възможност за плавен преход към отворена оперативна процедура, като осигурява цялото необходимо оборудване и персонал в едно пространство.

 

„Новият болничен корпус е изключително модерно проектиран. Това е един голям проект за областта и за всички търновци. Аз съм изключително развълнуван да видя напредъка му, защото д-р Стефан Филев от години ми разказва за тази своя мечта, а тя вече става реалност“, посочи още здравният министър.

 

Той допълни, че Ковид е пренаредил приоритетите на управляващите и е извел на преден план спешната нужда да се подобрят здравеопазването, образованието и спортът.

 

Здравното министерство ще се стреми на територията на страната да има десет болници от типа на многопрофилната болница във Велико Търново, за да има равен достъп до възможности за лечение.

 

За целта здравното ведомство ще помогне за закупуването на необходимото медицинско оборудване за големи лечебни заведения и в други градове.

 

Очаква се през юни отделенията на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ да започнат да се преместват в новия корпус на болницата.