Обучение за младежи - настоящи пациенти или такива, които в миналото са страдали от различни заболявания, организират от Национална пациентска организация (НПО). Темата на събитието е пациентски права и лидерство, и ще се случи в Пловдив от 11 до 14 септември 2019 г. В обучението могат да се включат младежи от 18 до 29 години, които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни животоспасяващи интервенции или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК).

 

В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти с различни заболявания и увреждания.В четирите дни, с подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат, когато преминават през лечение или са с хронични заболявания. Ще се постави акцент върху уменията за лидерство и върху това как младежите да отстояват правата си. В рамките на събитието ще се работи и в малки групи за споделяне на опит, които ще се водят от пациенти с реален опит.


Национална пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, настаняване, храна), а крайният срок за записване е 17 август 2019 г. Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.


Национална пациентска организация е създадена през 2010 г. Само за няколко дни след учредяването на сдружението, към него се присъединяват 20 национални пациентски организации и 15 регионално опериращи сдружения. Това превърна НПО в най-голямото пациентско обединение в България. Днес броят на пълноправните членове и регионалните представители на НПО надхвърля 80.


Целта на организацията е да даде на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.