На 10 май 2022 г. бе учредена Младежка секция към Столичната лекарска колегия. За неин председател бе избран д-р Диян Ганев, заместник-председател е д-р Ивайло Богомилов, а секретар е д-р Христина Христова. 

 

Над 130 млади лекари участваха в учредителното събрание. Присъства и председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и заместник-председателят д-р Николай Брънзалов, както и цялото ръководство на Столичната лекарска колегия (СЛК).  


 

„Изключително горд съм – за първи път ще има такава секция от създаването на БЛС. Това е идея, която се роди между членовете на управителния съвет на Столичната колегия и млади лекари в София“, заяви председателят на УС на СЛК д-р Асен Меджидиев.

 

„Само сдружените хора могат да постигнат устойчив успех“ – обърна се към присъстващите в залата млади медици и главният секретар на СЛК проф. Любомир Алексиев. „Даваме шанс и заставаме зад младите лекари, вяравам, че заедно можем да постигнем повече. Да обърнем внимание на младите лекари е една от насоките, които управителният ни съвет е извел като свой приоритет“ допълни проф. Алексиев.  

 

Столичната лекарска колегия наброява над 10 400 лекари или близо една трета от лекарите в България като над 2500 от тях са под 40-годишна възраст. Това по думите на д-р Меджидиев прави формирането на подобна организация изключително належащо.

 

„Идеята е младите лекари да се включат активно в управлението и работата на БЛС – с техните идеи и мотивация. Имат нашата подкрепа, моторът от идеи и цели са те. А целта на всеки млад лекар е да се обучава, да се квалифицира и да достига нови нива на компетентност – за целта е необходимо да имат качествени бази за обучение, екипи от лекари-специалисти, които да имат времето и възможността да ги квалифицират“, обяснява д-р Меджидиев.

 

Младите лекари избраха за свои ръководни органи председател, зам.-председател, секретар и управителен съвет, състоящ се от 8 члена. Присъстващите на учредителното събрание дискутираха и изведоха основни цели, мисия, визия и перспективи пред новосъздадената структура.

 

Управителният съвет включва д-р Петя Стефанова, д-р Ани Влахова, д-р Мария Калинкова, д-р Десимира Миронова, д-р Христо Милушев, д-р Ива Политова, д-р Гергана Дикова и д-р Елица Герова.