Румънският министър на здравеопазването Сорина Пинтея пое ангажимент да предостави на България цялата законова рамка на страна си, която регламентира използването на въздушен и наземен транспорт за спешна медицинска помощ. В Букурещ действа Оперативен център за спешни ситуации, включващ дейности по гражданска защита, спешна медицинска помощ, пожарна безопасност, действия при бедствия, аварии и катастрофи. Моделът, за който Пинтея сподели на специална с българския си колега впечатли министър Ананиев. Той сподели, че има намерение да приложи румънския модел и у нас с цел подобряване на въздушния и наземния транспорт за спешна медицинска помощ. „За тази цел ще бъде подготвен стандарт, който ясно да указва в кои случаи как да се действа. Когато министерството е готово с предложенията, базирани на румънския опит, ще бъдат представи пред Министерския съвет, допълни българския здравен министър.


Пинтея и Ананиев се договориха да подпишат ново Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лечение, което ще бъде от полза на гражданите на двете държави при необходимост от лекарства и здравна грижа. Това ще се случи през април 2019 г., а дотогава двете страни ще изработят текстовете, които да подобрят Споразумението от края на 2016 г.


Румъния поема председателство на Съвета на Европейския съюз в началото на 2019-та година и от месеци работи активно в тази посока. Приоритетите в сектор здравеопазване, които страната е определила, са: антибактериална резистентност, ваксини, достъп до иновативни лекарствени продукти и електронно здравеопазване, сподели министър Пинтея.Трансплантацията на органи, и специално на бял дроб, бяха във фокуса на разговорите между двамата министри, тъй като и България и Румъния имат сходни проблеми в тази област. Северната ни съседка също е асоцииран член на Евротрансплант и в Румъния проблемът с липсата на донори е огромен.

 

Румънският здравен министър сподели, че за да решат проблема са стартирали Национална трансплантационна програма, която да работи с координаторите по места. В ход е и кампания за насърчаване на донорството. Сменили са и ръководството на агенцията, която управлява процесите, свързани с трансплантациите. Предвидили са и законова промяна за облекчаване на донорството. Румъния вече осъществява сътрудничество с чужди специалисти по трансплантации.

 

Министър Ананиев каза, че същите стъпки е предприела и България, за да се справи с липсата на донори и да осигури възможност за трансплантация на нуждаещите се български граждани.