“Основните думи за предложението за реформата са качествено нов контрол, конкуренция между финансиращите институции, НЗОК и съответните застрахователни дружества, една модернизация на българското здравеопазване и, разбира се, премахване на нерегламентираните плащания“, сподели министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред БНТ. Първият предвижда пълна демонополизация на здравната каса, а при втория ще стане поетапно. Въвежда се конкурентният принцип - освен здравната каса ще има и частни застрахователи.

 

Ден след като представи два варианта за здравноосигурителен модел по време на кръгла маса в Националния дворец на културата Ананиев се застъпи за втория вариант. „Имам свой приоритет и това е вторият вариант, в който има преходен период към пълната демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Разбира се, и двата варианта имат своите положителни и отрицателни неща, но според системата на здравеопазването е доста консервативна система и тя има нужда от плавен преход към новия модел на финансиране“, добави той.


 

Той бе категоричен, че първото нещо, което ще направят с ресурса, който ще влезе легално в системата на здравеопазването, е да преостойностят някои от клиничните пътеки, които са подценени. Така ще има и пари за нови лечения. „С този нов ресурс ще можем да изпълняваме нови програми, нови приоритети, да въведем нови технологии на лечение, да увеличим реимбурсирането на социално значими заболявания като например тези свързани с кръвообръщението, ще дадем възможност за закупуване на нова техника, ще инвестираме в долекуването и рехабилитацията“.

 

Голямата стъпка според министър Ананиев е изграждането на Национална здравноинформационна система (НЗИС), която трябва да заработи паралелно с новия модел. „Тя проследява целия път на пациента и във всеки един момент ние знаем с той какво се лекува, как се лекува и какви са резултатите от тази дейност“. В ядрото на НЗИС ще бъдат пациентът, НЗОК и застрахователното дружество. „Ще изграждаме национална платформа, електронна платформа за обществени поръчки за лекарствата, а на малко по-късен етап и, разбира се, на медицинските изделия“. 

 

 

 

“Всичко, което предлагаме, действително е за подобряване на здравеопазването и за повишаване качеството на лечение на българските граждани, включително и проследяване на терапията на това е лечение и резултатите от нея“, завърши министъра. Той остава отворен за нови предложения, препоръки или вариант за трети здравноосигурителен модел.

 

На кръглата маса в НДК вчера освен очакваните „за“ и „против“ в гилдията се чу и позицията на застрахователите: „Най-много ни притесни неяснотата, когато чуеш, че се създава мегаструктура, на която ти трябва да бъдеш дилър, това така предефинира ролята, че е стряскащо. От техническите принципи на двата модела за мен почти нищо не стана ясно“, заключи Светла Несторова - председател на Асоциацията на българските застрахователи.