Първите две модерно оборудвани линейки от големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ в България ще бъдат доставени утре. На официална церемония здравният министър Кирил Ананиев ще приеме чисто новите два санитарни автомобила. Линейките са резултат от усилието на държавата за осигуряване на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на българските граждани и на пребиваващите на нейната територия.


Проектът се реализира на територията на цялата страна чрез строителство (в това число и на нови сгради), реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ: спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа; модернизиране на помещенията чрез доставка на оборудване и обзавеждане на структурите на спешната медицинска помощ и закупуване на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за спешна помощ.


Министерството на здравеопазването, в качеството си на бенефициент, изпълнява проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, на общата стойност 163 502 132,68 лв. Срокът за изпълнението на дейностите по проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г. Утре, в централата на компанията доставчик „София Франс Ауто“ ще присъстват зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ Деница Николова и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.Припомняме, че по обществената поръчка за доставка на 400 нови линейки, проведена от здравното ведомство, постъпиха общо седем оферти по две от общо четири позиции. След процедура „София Франс Ауто“ АД беше определена за изпълнител по две от обособените позиции - за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 броя нови линейки. От тях 185 броя са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти, а другите 95 са за интензивно лечение, като всички те трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура.