България продължава да бъде единствената европейска страна, в която няма Многопрофилна университетска педиатрична болница. През годините различни организации и здравни специалисти поставят въпроса за изграждането й, но идеята удря на камък. Реализацията й трябва да сложи край на омагьосания кръг, в който родители и малки пациенти обикалят различни здравни заведения, за да получат адекватна здравна помощ. „Днес специалистите, работещи с деца, са разпръснати в повече от 14 лечебни заведения на територията на София“, припомнят от Българска педиатирчна асоциация.


На среща със здравния министър Кирил Ананиев представители на Инициативния комитет за изграждане на високотехнологична Университетска многопрофилна педиатрична болница „Детски здравен парк“ споделиха отново искането си за спешно решаване на проблема с разпокъсаните педиатрични отделения, както и идеите си за преструктуриране на държавната собственост в областта на педиатричната болнична помощ чрез изграждане на единна структура.


„Съществуващата структура е крайно неефективна както от медицинска, така и от икономическа гледна точка“, съгласи се с тях министър Ананиев. И потвърди, че Министерство на здравеопазването има възможност да вземе решение за преструктуриране. „Изграждането на високотехнологична Университетска многопрофилна педиатрична болница не търпи отлагане“, категоричен бе той и пое ангажимента да подготви варианти за разрешаването на този проблем. Личната му амбиция е да бъде готов с конкретните предложения към Министерски съвет преди Коледа.Здравният министър се съгласи и с искането на Инициативният комитет, начело с проф. Владимир Пилософ, че държавата е единствен осигурител на всички деца затова и формата на собственост на бъдещата Университетска многопрофилна педиатрична болница трябва да бъде 100% държавна.


Проф. Пилософ се ангажира в рамките на следващите 10 дни да изпрати по-детайлен материал до министър Ананиев относно визията на Българската педиатричната асоциация и Инициативния комитет за педиатрична болница – визия, базирана и на проучване на европейския и световен опит. „Създаването на Детски здравен парк е първостепенна задача в областта на здравеопазването, особено в контекста на тежката демографска ситуация в страната“, обединиха мнение всички участници в срещата.